@article{Adaszyńska:2018,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego - refleksje na zakończenie projektu budowy",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 2 (250)",
  pages   = "11--13",
  year    = "2018",
}