@article{Bielniak:2017,
  author  = "N. Bielniak",
  title   = "Nadieżdy Teffi związki z Polską",
  journal = "Acta Polono-Ruthenica",
  volume  = "XXII",
  number  = "2",
  pages   = "7--16",
  year    = "2017",
}