@article{Baron-Polańczyk:2017,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Wytwory techniki a budowanie wiedzy w środowisku sieciowym",
  journal = "Edukacja - Technika - Informatyka",
  number  = "nr 4",
  pages   = "303--308",
  year    = "2017",
}