@article{Barnowska:2017,
  author  = "B. Barnowska and S. Saniuk",
  title   = "Korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowania wirtualnych zespołów projektowych",
  journal = "Studia Informatica Pomerania",
  number  = "nr 1",
  pages   = "5--14",
  year    = "2017",
}