@article{Bromber:2017,
  author  = "P. Bromber",
  title   = "Interesariusze w systemie ochrony zdrowia. Rola państwa",
  journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
  number  = "nr 5",
  pages   = "507--520",
  year    = "2017",
}