@article{Bromber:2017,
  author  = "P. Bromber and H. Klimkowicz",
  title   = "Rynek leków refundowanych w województwie lubuskim",
  journal = "Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu",
  number  = "nr 3",
  pages   = "320--329",
  year    = "2017",
}