@article{Barnowska:2017,
  author  = "B. Barnowska",
  title   = "Metody wykorzystywane do zarządzania logistyką zwrotów w handlu elektronicznym",
  journal = "Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management",
  number  = "nr 84",
  pages   = "21--30",
  year    = "2017",
}