@article{Hoffmann-Aulich:2017,
  author  = "J. Hoffmann-Aulich and I. Bonikowska and J. Jasik-Pyzdrowska",
  title   = "Wypalenie zawodowe pielęgniarek w kontekście organizacji pracy - badanie wstępne",
  journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
  volume  = "tom XVIII",
  number  = "z. 10, cz. 3",
  pages   = "7--21",
  year    = "2017",
}