@article{Urbańska:2018,
  author  = "K. Urbańska and P. Urbański",
  title   = "Wymagania dotyczące przeglądów stanu technicznego budynków - studium przypadku",
  journal = "Budownictwo i Architektura",
  volume  = "Vol. 17",
  number  = "no. 1",
  pages   = "177--188",
  year    = "2018",
}