@article{Mączyński:2018,
  author  = "B. Mączyński and N. Rzeszowska",
  title   = "Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 3",
  pages   = "32--35",
  year    = "2018",
}