@article{Kmieciak:2017,
  author  = "B. Kmieciak and M. Kowalski",
  title   = "Rodzina wobec prawnych problemów ochrony zdrowia psychicznego. Wybrane zagadnienia",
  journal = "Roczniki Pedagogiczne",
  volume  = "tom 9",
  number  = "nr 4",
  pages   = "71--90",
  year    = "2017",
}