@article{Kowalski:2017,
  author  = "M. Kowalski and S. Śliwa",
  title   = "Uwarunkowania oddziaływań profilaktycznych w szkołach",
  journal = "Wychowanie na co Dzień",
  number  = "nr 5",
  pages   = "28--30",
  year    = "2017",
}