@article{Majewska:2015,
  author  = "A. Majewska",
  title   = "Konkurencyjno¶ć sektora M¦P - rola i znaczenie klastrów",
  journal = "Przedsiębiorstwo i Region",
  number  = "nr 7",
  pages   = "62--70",
  year    = "2015",
}