@article{Majewska:2015,
  author  = "A. Majewska",
  title   = "Uwarunkowania funkcjonowania klastrów w Polsce w latach 2010-2014",
  journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie",
  volume  = "T. 42",
  number  = "nr 1",
  pages   = "147--160",
  year    = "2015",
}