@article{Grabizna:2017,
  author  = "A. Grabizna and R. Maciejewska and M. Moczulska",
  title   = "Teoria umysłu a awersja do nierówności - projekt badania z wykorzystaniem gry ultimatum z udziałem osób ze spektrum zaburzeń autystycznych",
  journal = "Psychologiczne Zeszyty Naukowe",
  number  = "nr 2",
  pages   = "85--99",
  year    = "2017",
}