@article{Gawron:2017,
  author  = "D. Gawron",
  title   = "Perspektywa oceniania a spostrzegana atrakcyjność twarzy upiększanych cyfrowo: różnice międzypłciowe.",
  journal = "Psychologiczne Zeszyty Naukowe : Półrocznik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  number  = "nr 2",
  pages   = "149--161",
  year    = "2017",
}