@article{Jasik-Pyzdrowska:2017,
  author  = "J. Jasik-Pyzdrowska and W. Dziobek",
  title   = "Procedury pielęgniarskie wobec pacjenta w stanie ciężkiej sepsy",
  journal = "Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych",
  number  = "nr 3",
  pages   = "38--42",
  year    = "2017",
}