@article{Jasik-Pyzdrowska:2017,
  author  = "J. Jasik-Pyzdrowska",
  title   = "Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z urazem głowy",
  journal = "Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych",
  number  = "nr 1",
  pages   = "18--23",
  year    = "2017",
}