@article{Jasik-Pyzdrowska:2018,
  author  = "J. Jasik-Pyzdrowska",
  title   = "Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z udarem niedokrwiennym mózgu",
  journal = "Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych",
  number  = "nr 1",
  pages   = "8--14",
  year    = "2018",
}