@article{Kaczor:2017,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Nieetyczne zachowania językowe w dyskursie migracyjnym",
  journal = "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo",
  pages   = "75--87",
  year    = "2017",
}