@article{Kowalski:2017,
  author  = "M. Kowalski and Ł. Albański",
  title   = "Our Kids: The American Dream in Crisis - nierówności w koncepcji kapitału - nierówności w koncepcji kapitału społecznego Roberta P. Putnama (perspektywa edukacyjna)",
  journal = "Studia Edukacyjne",
  number  = "45",
  pages   = "123--138",
  year    = "2017",
}