@article{Listwan:2010,
  author  = "T. Listwan",
  title   = "Możliwości przygotowania zawodowego w systemie kształcenia OHP",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 1",
  pages   = "85--91",
  year    = "2010",
}