@article{Listwan:2007,
  author  = "T. Listwan",
  title   = "Współpraca Wojewódzkiej Komendy OHP z władzami rządowymi i samorządowymi",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 1",
  pages   = "153--158",
  year    = "2007",
}