@article{Listwan:2006,
  author  = "T. Listwan",
  title   = "Działalność Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie zatrudniania oraz przeciwdziałania bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 1",
  pages   = "137--142",
  year    = "2006",
}