@article{Kotylak:2017,
  author  = "S. Kotylak",
  title   = "Analiza form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście przedsiębiorstw sektora przemysłów kreatywnych",
  journal = "Ekonomiczne Problemy Usług : Obszary gospodarki elektronicznej",
  number  = "nr 1(126), t. 1",
  pages   = "157--168",
  year    = "2017",
  note    = "podwójna afiliacja",
}