@article{Michalak:2016,
  author  = "S. Michalak and J. Rupa-Matysek and L. Gil",
  title   = "Pacjent ze szpiczakiem plazmocytowym w gabinecie lekarza rodzinnego",
  journal = "Medycyna Rodzinna",
  number  = "nr 3",
  pages   = "152--157",
  year    = "2016",
}