@article{Majewska:2018,
  author  = "A. Majewska",
  title   = "Wpływ zatrudnienia w sektorze B+R na liczbę zgłoszeń patentowych w województwie lubuskim - ujęcie ilościowe",
  journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
  volume  = "T. 19",
  number  = "z. 4, cz. 3",
  pages   = "75--88",
  year    = "2018",
}