@article{Kowalski:2018,
  author  = "M. Kowalski",
  title   = "Ideologia - edukacja - zdrowie. Rozważania o dyskursach zakazanych?",
  journal = "Horyzonty Wychowania",
  volume  = "vol. 17",
  number  = "nr 41",
  pages   = "155--167",
  year    = "2018",
}