@article{Kowalska:2018,
  author  = "E. Kowalska",
  title   = "Strategie legitymizacji zmiany oświatowej w dyskursie o sześciolatkach. Casus kampanii promocyjnej MEN",
  journal = "Horyzonty Wychowania",
  volume  = "vol. 17",
  number  = "nr 41",
  pages   = "169--181",
  year    = "2018",
}