@article{Adaszyńska:2017,
  author  = "E. Adaszyńska and M. Kuncewicz",
  title   = "Studenci z niepełnosprawnością w bibliotece akademickiej",
  journal = "Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze",
  number  = "z. 9",
  pages   = "87--111",
  year    = "2017",
}