@article{Kowalski:2018,
  author  = "S. Kowalski",
  title   = "Przepisy karne w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre dni",
  journal = "Monitor Prawniczy",
  number  = "nr 10",
  pages   = "522--526",
  year    = "2018",
}