@article{Pilichowski:2018,
  author  = "S. Pilichowski and R. Filip and A. Kościelska and G. Żaroffe and A. Żyźniewska and G. Iszkuło",
  title   = "Wpływ Viscum album ssp. austriacum (Wiesb.) Vollm. na przyrost radialny Pinus sylvestris L.",
  journal = "Sylwan",
  volume  = "R. 162",
  number  = "nr 6",
  pages   = "452--459",
  year    = "2018",
  note    = "G.I. - afiliacja również Inst. Dendrologii PAN",
}