@article{Kotylak:2018,
  author  = "S. Kotylak and W. Sługocki",
  title   = "Innowacyjność gospodarki w świetle krajowych programów operacyjnych realizowanych w Polsce w ramach polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2004-2020",
  journal = "Ekonomiczne Problemy Usług",
  number  = "nr 2(131/1)",
  pages   = "169--182",
  year    = "2018",
  note    = "podwójna afiliacja",
}