@article{Kilian:2017,
  author  = "K. Kilian",
  title   = "Geneza idei epistemicznych układów odniesienia i ich odmiany",
  journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy",
  volume  = "t. 14",
  pages   = "137--190",
  year    = "2017",
}