@article{Kilian:2017,
  author  = "K. Kilian",
  title   = "Czym są epistemiczne układy odniesienia?",
  journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy",
  volume  = "t. 14",
  pages   = "191--235",
  year    = "2017",
}