@article{Kilian:2017,
  author  = "K. Kilian",
  title   = "Epistemiczne układy odniesienia a problem interteoretycznej niewspółmierności - część 2",
  journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy",
  volume  = "t. 14",
  pages   = "281--325",
  year    = "2017",
}