@article{Kania:2016,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów oraz związane z nimi konsekwencje prawne - uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych. Część I",
  journal = "Policja : Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji",
  volume  = "Vol. 17",
  number  = "iss. 3",
  pages   = "33--34",
  year    = "2016",
}