@article{Kania:2016,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Z problematyki ustawowych wskazań wymiaru kary dyscyplinarnej wobec policjantów. Rozważania na tle poglądów prezentowanych w orzecznictwie sądów administracyjnych",
  journal = "Przegląd Policyjny",
  number  = "nr 4",
  pages   = "13--27",
  year    = "2016",
}