@article{Kania:2016,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Wybrane problemy stosowania środków karnych - uwagi na tle poglądów doktryny i orzecznictwa",
  journal = "Państwo Prawne",
  number  = "nr 1",
  pages   = "178--191",
  year    = "2016",
}