@article{Kania:2016,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Demoralizacja jako pojęcie kontrowersyjne. Uwagi na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich",
  journal = "Studia Prawnicze KUL",
  number  = "nr 3 (67)",
  pages   = "71--96",
  year    = "2016",
}