@article{Kania:2016,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Dyrektywa pozytywnej prewencji ogólnej - wybrane problemy. Uwagi na tle kodeksu karnego",
  journal = "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego : Acta Universitatis Wratislaviensis",
  volume  = "T. 39",
  number  = "No. 3737",
  pages   = "55--71",
  year    = "2016",
}