@article{Kania:2016,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Ogólne dyrektywy wymiaru kary za wykroczenia",
  journal = "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego : Acta Universitatis Wratislaviensis",
  volume  = "T. 41",
  number  = "No. 3782",
  pages   = "117--135",
  year    = "2016",
}