@article{Czabaj:2016,
  author  = "S. Czabaj and J. Kawa-Rygielska and E. Dziuba and B. Foszczyńska and J. Kliks",
  title   = "Proces dojrzewania i jego wpływ na jakość miodów pitnych",
  journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia",
  volume  = "vol. 15",
  number  = "nr 1",
  pages   = "5--14",
  year    = "2016",
}