@article{Jurkowska:2018,
  author  = "B. Jurkowska",
  title   = "Demografia i jej wpływ na rynek mieszkaniowy oraz sytuację społeczno-gospodarczą pogranicza polsko-niemieckiego (w świetle opinii jednostek samorządu terytorialnego podregionu gorzowskiego)",
  journal = "Przegląd Zachodni",
  number  = "nr 2",
  pages   = "269--290",
  year    = "2018",
}