@article{Jurkowska:2013,
  author  = "B. Jurkowska",
  title   = "Demografia a rynek mieszkaniowy we wschodnich landach niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem Brandenburgii",
  journal = "Studia Lubuskie",
  number  = "tom IX",
  pages   = "163--177",
  year    = "2013",
}