@article{Jurkowska:2011,
  author  = "B. Jurkowska",
  title   = "Unijne programy wsparcia współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 w państwach członkowskich i sąsiadujących z Unią Europejską",
  journal = "Studia Lubuskie",
  number  = "tom VII",
  pages   = "185--205",
  year    = "2011",
}