@article{Bielniak:2018,
  author  = "N. Bielniak",
  title   = ""Płótno, piołun, sandały...". Maksymilian Wołoszyn we wspomnieniach",
  journal = "Acta Polono-Ruthenica",
  volume  = "XXIII/1",
  pages   = "7--19",
  year    = "2018",
}