@article{M±czyński:2018,
  author  = "B. M±czyński and N. Rzeszowska",
  title   = "Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu",
  journal = "Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia",
  number  = "nr 5",
  pages   = "96--101",
  year    = "2018",
}