@article{Jakubowska:2014,
  author  = "I. Jakubowska",
  title   = "Zachowania ryzykowne gimnazjalistów (narkotyki) a czas wakacji",
  journal = "Nowa Szkoła",
  number  = "nr 5",
  pages   = "50--52",
  year    = "2014",
}