@article{Jakubowska:2014,
  author  = "I. Jakubowska",
  title   = "Rozważania na temat "uzależnienia od wszystkiego"",
  journal = "Nowa Szkoła",
  number  = "nr 4",
  pages   = "13--16",
  year    = "2014",
}